درباره ی ما نوار کناری

درباره ی ما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

Array ( [0] => Array ( [id] => usa [icon] => fa-flag-usa [enabled] => 1 [url] => https://sazehsabok.com/en/ [color] => #000000 [background] => [order] => 0 [name] => USA [label] => Link URL ) [1] => Array ( [id] => flag [icon] => fa-font-awesome-flag [enabled] => [url] => https://sazehsabok.com/en/ [color] => rgb(0, 0, 0) [background] => [order] => 1 [name] => flag [label] => Link URL ) [2] => Array ( [id] => telegram [icon] => fa-telegram [enabled] => 1 [url] => https://t.me/+989118653360 [color] => #000000 [background] => [order] => 2 [name] => Telegram [label] => Link URL ) [3] => Array ( [id] => whatsapp [icon] => fa-whatsapp [enabled] => 1 [url] => https://wa.me/+989118653360 [color] => #000000 [background] => [order] => 3 [name] => Whatsapp [label] => Link URL ) [4] => Array ( [id] => language [icon] => fa-language [enabled] => [url] => https://sazehsabok.com/en/ [color] => rgb(0, 0, 0) [background] => [order] => 4 [name] => lang [label] => Link URL ) [5] => Array ( [id] => film [icon] => fa-film [enabled] => 1 [url] => https://www.aparat.com/19plantsCompany [color] => rgb(0, 0, 0) [background] => [order] => 5 [name] => Film [label] => Link URL ) [6] => Array ( [id] => bitcoin [icon] => fa-btc [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 6 [name] => Bitcoin [label] => Link URL ) [7] => Array ( [id] => map [icon] => fa-map-marker-alt [enabled] => 1 [url] => #wpgmza_map [color] => #000000 [background] => [order] => 7 [name] => Map [label] => Link URL ) [8] => Array ( [id] => codepen [icon] => fa-codepen [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 8 [name] => CodePen [label] => Link URL ) [9] => Array ( [id] => css3 [icon] => fa-css3 [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 9 [name] => CSS3 [label] => Link URL ) [10] => Array ( [id] => deviantart [icon] => fa-deviantart [enabled] => [url] => [color] => #4e6252 [background] => [order] => 10 [name] => Deviantart [label] => Link URL ) [11] => Array ( [id] => digg [icon] => fa-digg [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 11 [name] => Digg [label] => Link URL ) [12] => Array ( [id] => dropbox [icon] => fa-dropbox [enabled] => [url] => [color] => #007ee5 [background] => [order] => 12 [name] => Dropbox [label] => Link URL ) [13] => Array ( [id] => drupal [icon] => fa-drupal [enabled] => [url] => [color] => #0077c0 [background] => [order] => 13 [name] => Drupal [label] => Link URL ) [14] => Array ( [id] => empire [icon] => fa-empire [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 14 [name] => Empire [label] => Link URL ) [15] => Array ( [id] => facebook-square [icon] => fa-facebook-square [enabled] => [url] => [color] => #3b5998 [background] => [order] => 15 [name] => Facebook square [label] => Link URL ) [16] => Array ( [id] => flickr [icon] => fa-flickr [enabled] => [url] => [color] => #0063dc [background] => [order] => 16 [name] => Flickr [label] => Link URL ) [17] => Array ( [id] => foursquare [icon] => fa-foursquare [enabled] => [url] => [color] => #0072b1 [background] => [order] => 17 [name] => FourSquare [label] => Link URL ) [18] => Array ( [id] => facebook [icon] => fa-facebook [enabled] => [url] => [color] => #3b5998 [background] => [order] => 18 [name] => Facebook [label] => Link URL ) [19] => Array ( [id] => git [icon] => fa-git [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 19 [name] => git [label] => Link URL ) [20] => Array ( [id] => git-square [icon] => fa-git-square [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 20 [name] => git square [label] => Link URL ) [21] => Array ( [id] => github [icon] => fa-github [enabled] => [url] => [color] => #4183c4 [background] => [order] => 21 [name] => github [label] => Link URL ) [22] => Array ( [id] => github-alt [icon] => fa-github-alt [enabled] => [url] => [color] => #4183c4 [background] => [order] => 22 [name] => github alt [label] => Link URL ) [23] => Array ( [id] => google [icon] => fa-google [enabled] => [url] => [color] => #dd4b39 [background] => [order] => 23 [name] => Google [label] => Link URL ) [24] => Array ( [id] => google-plus-square [icon] => fa-google-plus-square [enabled] => [url] => [color] => #dd4b39 [background] => [order] => 24 [name] => Google Plus square [label] => Link URL ) [25] => Array ( [id] => delicious [icon] => fa-delicious [enabled] => [url] => [color] => #3399ff [background] => [order] => 25 [name] => Delicious [label] => Link URL ) [26] => Array ( [id] => hacker-news [icon] => fa-hacker-news [enabled] => [url] => [color] => #ff6600 [background] => [order] => 26 [name] => Hacker News [label] => Link URL ) [27] => Array ( [id] => github-square [icon] => fa-github-square [enabled] => [url] => [color] => #4183c4 [background] => [order] => 27 [name] => github square [label] => Link URL ) [28] => Array ( [id] => html5 [icon] => fa-html5 [enabled] => [url] => [color] => #e34f26 [background] => [order] => 28 [name] => HTML5 [label] => Link URL ) [29] => Array ( [id] => gittip [icon] => fa-gittip [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 29 [name] => git tip [label] => Link URL ) [30] => Array ( [id] => joomla [icon] => fa-joomla [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 30 [name] => Joomla [label] => Link URL ) [31] => Array ( [id] => jsfiddle [icon] => fa-jsfiddle [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 31 [name] => JS Fiddle [label] => Link URL ) [32] => Array ( [id] => google-plus [icon] => fa-google-plus [enabled] => [url] => [color] => #dd4b39 [background] => [order] => 32 [name] => Google Plus [label] => Link URL ) [33] => Array ( [id] => linkedin [icon] => fa-linkedin [enabled] => [url] => [color] => #0976b4 [background] => [order] => 33 [name] => LinkedIn square [label] => Link URL ) [34] => Array ( [id] => linux [icon] => fa-linux [enabled] => [url] => [color] => #333333 [background] => [order] => 34 [name] => Linux [label] => Link URL ) [35] => Array ( [id] => maxcdn [icon] => fa-maxcdn [enabled] => [url] => [color] => #f8711e [background] => [order] => 35 [name] => MaxCDN [label] => Link URL ) [36] => Array ( [id] => openid [icon] => fa-openid [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 36 [name] => OpenID [label] => Link URL ) [37] => Array ( [id] => pagelines [icon] => fa-pagelines [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 37 [name] => Page Lines [label] => Link URL ) [38] => Array ( [id] => pied-piper [icon] => fa-pied-piper [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 38 [name] => Pied Piper [label] => Link URL ) [39] => Array ( [id] => pied-piper-alt [icon] => fa-pied-piper-alt [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 39 [name] => Pied Piper alt [label] => Link URL ) [40] => Array ( [id] => pinterest [icon] => fa-pinterest [enabled] => [url] => [color] => #1769ff [background] => [order] => 40 [name] => Pinterest [label] => Link URL ) [41] => Array ( [id] => linkedin-square [icon] => fa-linkedin-square [enabled] => [url] => # [color] => #0976b4 [background] => [order] => 41 [name] => LinkedIn square [label] => Link URL ) [42] => Array ( [id] => pinterest-square [icon] => fa-pinterest-square [enabled] => [url] => [color] => #1769ff [background] => [order] => 42 [name] => Pinterest square [label] => Link URL ) [43] => Array ( [id] => qq [icon] => fa-qq [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 43 [name] => QQ [label] => Link URL ) [44] => Array ( [id] => rebel [icon] => fa-rebel [enabled] => [url] => [color] => #517fa4 [background] => [order] => 44 [name] => Rebel [label] => Link URL ) [45] => Array ( [id] => reddit [icon] => fa-reddit [enabled] => [url] => [color] => #ff4500 [background] => [order] => 45 [name] => Reddit [label] => Link URL ) [46] => Array ( [id] => reddit-square [icon] => fa-reddit-square [enabled] => [url] => [color] => #ff4500 [background] => [order] => 46 [name] => Reddit square [label] => Link URL ) [47] => Array ( [id] => renren [icon] => fa-renren [enabled] => [url] => [color] => #007bb6 [background] => [order] => 47 [name] => Ren Ren [label] => Link URL ) [48] => Array ( [id] => skype [icon] => fa-skype [enabled] => [url] => [color] => #00aff0 [background] => [order] => 48 [name] => Skype [label] => Link URL ) [49] => Array ( [id] => slack [icon] => fa-slack [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 49 [name] => Slack [label] => Link URL ) [50] => Array ( [id] => soundcloud [icon] => fa-soundcloud [enabled] => [url] => [color] => #f80 [background] => [order] => 50 [name] => Sound Cloud [label] => Link URL ) [51] => Array ( [id] => spotify [icon] => fa-spotify [enabled] => [url] => [color] => #7ab800 [background] => [order] => 51 [name] => Spotify [label] => Link URL ) [52] => Array ( [id] => stack-exchange [icon] => fa-stack-exchange [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 52 [name] => Stack Exchange [label] => Link URL ) [53] => Array ( [id] => stack-overflow [icon] => fa-stack-overflow [enabled] => [url] => [color] => #fe7a15 [background] => [order] => 53 [name] => Stack Overflow [label] => Link URL ) [54] => Array ( [id] => steam [icon] => fa-steam [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 54 [name] => Steam [label] => Link URL ) [55] => Array ( [id] => steam-square [icon] => fa-steam-square [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 55 [name] => Steam square [label] => Link URL ) [56] => Array ( [id] => share-alt [icon] => fa-share-alt [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 56 [name] => Share alt [label] => Link URL ) [57] => Array ( [id] => stumbleupon [icon] => fa-stumbleupon [enabled] => [url] => [color] => #eb4924 [background] => [order] => 57 [name] => Stumble Upon [label] => Link URL ) [58] => Array ( [id] => share-alt-square [icon] => fa-share-alt-square [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 58 [name] => Share square [label] => Link URL ) [59] => Array ( [id] => stumbleupon-circle [icon] => fa-stumbleupon-circle [enabled] => [url] => [color] => #eb4924 [background] => [order] => 59 [name] => Stumble Upon circle [label] => Link URL ) [60] => Array ( [id] => tencent-weibo [icon] => fa-tencent-weibo [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 60 [name] => Tencent Weibo [label] => Link URL ) [61] => Array ( [id] => trello [icon] => fa-trello [enabled] => [url] => [color] => #256a92 [background] => [order] => 61 [name] => Trello [label] => Link URL ) [62] => Array ( [id] => twitter [icon] => fa-twitter [enabled] => [url] => # [color] => [background] => [order] => 62 [name] => Twitter [label] => Link URL ) [63] => Array ( [id] => instagram [icon] => fa-instagram [enabled] => 1 [url] => https://www.instagram.com/baghery___/ [color] => rgb(0, 0, 0) [background] => [order] => 63 [name] => Instagram [label] => Link URL ) [64] => Array ( [id] => youtube-play [icon] => fa-youtube-play [enabled] => [url] => [color] => rgb(243, 243, 243) [background] => [order] => 64 [name] => YouTube play [label] => Link URL ) [65] => Array ( [id] => dribbble [icon] => fa-dribbble [enabled] => [url] => # [color] => [background] => [order] => 65 [name] => Dribbble [label] => Link URL ) [66] => Array ( [id] => twitter-square [icon] => fa-twitter-square [enabled] => [url] => # [color] => #55acee [background] => [order] => 66 [name] => Twitter square [label] => Link URL ) [67] => Array ( [id] => vimeo-square [icon] => fa-vimeo-square [enabled] => [url] => [color] => #1ab7ea [background] => [order] => 67 [name] => Vimeo square [label] => Link URL ) [68] => Array ( [id] => vine [icon] => fa-vine [enabled] => [url] => [color] => #00b488 [background] => [order] => 68 [name] => Vine [label] => Link URL ) [69] => Array ( [id] => vk [icon] => fa-vk [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 69 [name] => VK [label] => Link URL ) [70] => Array ( [id] => weibo [icon] => fa-weibo [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 70 [name] => Weibo [label] => Link URL ) [71] => Array ( [id] => weixin [icon] => fa-weixin [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 71 [name] => Weixin [label] => Link URL ) [72] => Array ( [id] => tumblr-square [icon] => fa-tumblr-square [enabled] => [url] => [color] => #35465c [background] => [order] => 72 [name] => Tumblr square [label] => Link URL ) [73] => Array ( [id] => windows [icon] => fa-windows [enabled] => [url] => [color] => #00bcf2 [background] => [order] => 73 [name] => Windows [label] => Link URL ) [74] => Array ( [id] => wordpress [icon] => fa-wordpress [enabled] => [url] => [color] => #21759b [background] => [order] => 74 [name] => WordPress [label] => Link URL ) [75] => Array ( [id] => xing [icon] => fa-xing [enabled] => [url] => [color] => #026466 [background] => [order] => 75 [name] => Xing [label] => Link URL ) [76] => Array ( [id] => xing-square [icon] => fa-xing-square [enabled] => [url] => [color] => #026466 [background] => [order] => 76 [name] => Xing square [label] => Link URL ) [77] => Array ( [id] => yahoo [icon] => fa-yahoo [enabled] => [url] => [color] => #400191 [background] => [order] => 77 [name] => Yahoo [label] => Link URL ) [78] => Array ( [id] => yelp [icon] => fa-yelp [enabled] => [url] => [color] => #C93C27 [background] => [order] => 78 [name] => Yelp [label] => Link URL ) [79] => Array ( [id] => youtube [icon] => fa-youtube [enabled] => [url] => [color] => #e52d27 [background] => [order] => 79 [name] => YouTube [label] => Link URL ) [80] => Array ( [id] => youtube-square [icon] => fa-youtube-square [enabled] => [url] => [color] => #e52d27 [background] => [order] => 80 [name] => YouTube square [label] => Link URL ) [81] => Array ( [id] => tumblr [icon] => fa-tumblr [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 81 [name] => Tumblr [label] => Link URL ) )
ما را دنبال کنید
شروع به عضویت کنید


  ما برند شما را برجسته می کنیم

  ما به خدماتی که ارائه می دهیم بسیار افتخار می کنیم
  و در کنار هر محصولی که حمل می کنیم بایستید.

  نام تجاری

  90%

  سئو فنی

  70%

  توسعه دهنده وب

  80%

  ملاقات با تیم شگفت انگیز ما

  ما رازهای موفقیت جهان را درک می کنیم
  موفق ترین تیم های تجاری تا کنون
  سارا جمالی
  مدیر بازاریابی

  مدیران خلاق رهبران خلاق در آژانس های تبلیغاتی یا داخلی برای بخش بازاریابی یک شرکت هستند.

  محمود حسینی
  مدیر اجرایی

  مدیران خلاق رهبران خلاق در آژانس های تبلیغاتی یا داخلی برای بخش بازاریابی یک شرکت هستند.

  امیر سلطانی
  توسعه دهنده وب

  مدیران خلاق رهبران خلاق در آژانس های تبلیغاتی یا داخلی برای بخش بازاریابی یک شرکت هستند.

  آرمان بهزادی
  پشتیبانی فنی

  مدیران خلاق رهبران خلاق در آژانس های تبلیغاتی یا داخلی برای بخش بازاریابی یک شرکت هستند.

  داستانهای موفقیت از مشتریان ما

  ما به خدماتی که ارائه می دهیم بسیار افتخار می کنیم
  و در کنار هر محصولی که حمل می کنیم بایستید.
  تیم عالی ????

  ``سواِی شریک فوق العاده ای است که نه تنها به ما در تعریف و بهینه سازی اهداف اصلی جستجوی خود کمک می کند ، بلکه در پاسخ به چالش های تاکتیکی و فرصت های جدید نیز کمک می کند.``

  اشکان صیادی سئو
  کار عالی ????

  ``سواِی شریک فوق العاده ای است که نه تنها به ما در تعریف و بهینه سازی اهداف اصلی جستجوی خود کمک می کند ، بلکه در پاسخ به چالش های تاکتیکی و فرصت های جدید نیز کمک می کند.``

  سهیلا احمدی طراح وب
  من سواِی را دوست دارم ????

  ``سواِی شریک فوق العاده ای است که نه تنها به ما در تعریف و بهینه سازی اهداف اصلی جستجوی خود کمک می کند ، بلکه در پاسخ به چالش های تاکتیکی و فرصت های جدید نیز کمک می کند.``

  آرمان حمیدی شرکت سرمایه گذاری