خدمات نوار کناری

درباره ی ما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

Array ( [0] => Array ( [id] => usa [icon] => fa-flag-usa [enabled] => 1 [url] => https://sazehsabok.com/en/ [color] => #000000 [background] => [order] => 0 [name] => USA [label] => Link URL ) [1] => Array ( [id] => flag [icon] => fa-font-awesome-flag [enabled] => [url] => https://sazehsabok.com/en/ [color] => rgb(0, 0, 0) [background] => [order] => 1 [name] => flag [label] => Link URL ) [2] => Array ( [id] => telegram [icon] => fa-telegram [enabled] => 1 [url] => https://t.me/+989118653360 [color] => #000000 [background] => [order] => 2 [name] => Telegram [label] => Link URL ) [3] => Array ( [id] => whatsapp [icon] => fa-whatsapp [enabled] => 1 [url] => https://wa.me/+989118653360 [color] => #000000 [background] => [order] => 3 [name] => Whatsapp [label] => Link URL ) [4] => Array ( [id] => language [icon] => fa-language [enabled] => [url] => https://sazehsabok.com/en/ [color] => rgb(0, 0, 0) [background] => [order] => 4 [name] => lang [label] => Link URL ) [5] => Array ( [id] => film [icon] => fa-film [enabled] => 1 [url] => https://www.aparat.com/19plantsCompany [color] => rgb(0, 0, 0) [background] => [order] => 5 [name] => Film [label] => Link URL ) [6] => Array ( [id] => bitcoin [icon] => fa-btc [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 6 [name] => Bitcoin [label] => Link URL ) [7] => Array ( [id] => map [icon] => fa-map-marker-alt [enabled] => 1 [url] => #wpgmza_map [color] => #000000 [background] => [order] => 7 [name] => Map [label] => Link URL ) [8] => Array ( [id] => codepen [icon] => fa-codepen [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 8 [name] => CodePen [label] => Link URL ) [9] => Array ( [id] => css3 [icon] => fa-css3 [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 9 [name] => CSS3 [label] => Link URL ) [10] => Array ( [id] => deviantart [icon] => fa-deviantart [enabled] => [url] => [color] => #4e6252 [background] => [order] => 10 [name] => Deviantart [label] => Link URL ) [11] => Array ( [id] => digg [icon] => fa-digg [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 11 [name] => Digg [label] => Link URL ) [12] => Array ( [id] => dropbox [icon] => fa-dropbox [enabled] => [url] => [color] => #007ee5 [background] => [order] => 12 [name] => Dropbox [label] => Link URL ) [13] => Array ( [id] => drupal [icon] => fa-drupal [enabled] => [url] => [color] => #0077c0 [background] => [order] => 13 [name] => Drupal [label] => Link URL ) [14] => Array ( [id] => empire [icon] => fa-empire [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 14 [name] => Empire [label] => Link URL ) [15] => Array ( [id] => facebook-square [icon] => fa-facebook-square [enabled] => [url] => [color] => #3b5998 [background] => [order] => 15 [name] => Facebook square [label] => Link URL ) [16] => Array ( [id] => flickr [icon] => fa-flickr [enabled] => [url] => [color] => #0063dc [background] => [order] => 16 [name] => Flickr [label] => Link URL ) [17] => Array ( [id] => foursquare [icon] => fa-foursquare [enabled] => [url] => [color] => #0072b1 [background] => [order] => 17 [name] => FourSquare [label] => Link URL ) [18] => Array ( [id] => facebook [icon] => fa-facebook [enabled] => [url] => [color] => #3b5998 [background] => [order] => 18 [name] => Facebook [label] => Link URL ) [19] => Array ( [id] => git [icon] => fa-git [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 19 [name] => git [label] => Link URL ) [20] => Array ( [id] => git-square [icon] => fa-git-square [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 20 [name] => git square [label] => Link URL ) [21] => Array ( [id] => github [icon] => fa-github [enabled] => [url] => [color] => #4183c4 [background] => [order] => 21 [name] => github [label] => Link URL ) [22] => Array ( [id] => github-alt [icon] => fa-github-alt [enabled] => [url] => [color] => #4183c4 [background] => [order] => 22 [name] => github alt [label] => Link URL ) [23] => Array ( [id] => google [icon] => fa-google [enabled] => [url] => [color] => #dd4b39 [background] => [order] => 23 [name] => Google [label] => Link URL ) [24] => Array ( [id] => google-plus-square [icon] => fa-google-plus-square [enabled] => [url] => [color] => #dd4b39 [background] => [order] => 24 [name] => Google Plus square [label] => Link URL ) [25] => Array ( [id] => delicious [icon] => fa-delicious [enabled] => [url] => [color] => #3399ff [background] => [order] => 25 [name] => Delicious [label] => Link URL ) [26] => Array ( [id] => hacker-news [icon] => fa-hacker-news [enabled] => [url] => [color] => #ff6600 [background] => [order] => 26 [name] => Hacker News [label] => Link URL ) [27] => Array ( [id] => github-square [icon] => fa-github-square [enabled] => [url] => [color] => #4183c4 [background] => [order] => 27 [name] => github square [label] => Link URL ) [28] => Array ( [id] => html5 [icon] => fa-html5 [enabled] => [url] => [color] => #e34f26 [background] => [order] => 28 [name] => HTML5 [label] => Link URL ) [29] => Array ( [id] => gittip [icon] => fa-gittip [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 29 [name] => git tip [label] => Link URL ) [30] => Array ( [id] => joomla [icon] => fa-joomla [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 30 [name] => Joomla [label] => Link URL ) [31] => Array ( [id] => jsfiddle [icon] => fa-jsfiddle [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 31 [name] => JS Fiddle [label] => Link URL ) [32] => Array ( [id] => google-plus [icon] => fa-google-plus [enabled] => [url] => [color] => #dd4b39 [background] => [order] => 32 [name] => Google Plus [label] => Link URL ) [33] => Array ( [id] => linkedin [icon] => fa-linkedin [enabled] => [url] => [color] => #0976b4 [background] => [order] => 33 [name] => LinkedIn square [label] => Link URL ) [34] => Array ( [id] => linux [icon] => fa-linux [enabled] => [url] => [color] => #333333 [background] => [order] => 34 [name] => Linux [label] => Link URL ) [35] => Array ( [id] => maxcdn [icon] => fa-maxcdn [enabled] => [url] => [color] => #f8711e [background] => [order] => 35 [name] => MaxCDN [label] => Link URL ) [36] => Array ( [id] => openid [icon] => fa-openid [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 36 [name] => OpenID [label] => Link URL ) [37] => Array ( [id] => pagelines [icon] => fa-pagelines [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 37 [name] => Page Lines [label] => Link URL ) [38] => Array ( [id] => pied-piper [icon] => fa-pied-piper [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 38 [name] => Pied Piper [label] => Link URL ) [39] => Array ( [id] => pied-piper-alt [icon] => fa-pied-piper-alt [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 39 [name] => Pied Piper alt [label] => Link URL ) [40] => Array ( [id] => pinterest [icon] => fa-pinterest [enabled] => [url] => [color] => #1769ff [background] => [order] => 40 [name] => Pinterest [label] => Link URL ) [41] => Array ( [id] => linkedin-square [icon] => fa-linkedin-square [enabled] => [url] => # [color] => #0976b4 [background] => [order] => 41 [name] => LinkedIn square [label] => Link URL ) [42] => Array ( [id] => pinterest-square [icon] => fa-pinterest-square [enabled] => [url] => [color] => #1769ff [background] => [order] => 42 [name] => Pinterest square [label] => Link URL ) [43] => Array ( [id] => qq [icon] => fa-qq [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 43 [name] => QQ [label] => Link URL ) [44] => Array ( [id] => rebel [icon] => fa-rebel [enabled] => [url] => [color] => #517fa4 [background] => [order] => 44 [name] => Rebel [label] => Link URL ) [45] => Array ( [id] => reddit [icon] => fa-reddit [enabled] => [url] => [color] => #ff4500 [background] => [order] => 45 [name] => Reddit [label] => Link URL ) [46] => Array ( [id] => reddit-square [icon] => fa-reddit-square [enabled] => [url] => [color] => #ff4500 [background] => [order] => 46 [name] => Reddit square [label] => Link URL ) [47] => Array ( [id] => renren [icon] => fa-renren [enabled] => [url] => [color] => #007bb6 [background] => [order] => 47 [name] => Ren Ren [label] => Link URL ) [48] => Array ( [id] => skype [icon] => fa-skype [enabled] => [url] => [color] => #00aff0 [background] => [order] => 48 [name] => Skype [label] => Link URL ) [49] => Array ( [id] => slack [icon] => fa-slack [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 49 [name] => Slack [label] => Link URL ) [50] => Array ( [id] => soundcloud [icon] => fa-soundcloud [enabled] => [url] => [color] => #f80 [background] => [order] => 50 [name] => Sound Cloud [label] => Link URL ) [51] => Array ( [id] => spotify [icon] => fa-spotify [enabled] => [url] => [color] => #7ab800 [background] => [order] => 51 [name] => Spotify [label] => Link URL ) [52] => Array ( [id] => stack-exchange [icon] => fa-stack-exchange [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 52 [name] => Stack Exchange [label] => Link URL ) [53] => Array ( [id] => stack-overflow [icon] => fa-stack-overflow [enabled] => [url] => [color] => #fe7a15 [background] => [order] => 53 [name] => Stack Overflow [label] => Link URL ) [54] => Array ( [id] => steam [icon] => fa-steam [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 54 [name] => Steam [label] => Link URL ) [55] => Array ( [id] => steam-square [icon] => fa-steam-square [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 55 [name] => Steam square [label] => Link URL ) [56] => Array ( [id] => share-alt [icon] => fa-share-alt [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 56 [name] => Share alt [label] => Link URL ) [57] => Array ( [id] => stumbleupon [icon] => fa-stumbleupon [enabled] => [url] => [color] => #eb4924 [background] => [order] => 57 [name] => Stumble Upon [label] => Link URL ) [58] => Array ( [id] => share-alt-square [icon] => fa-share-alt-square [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 58 [name] => Share square [label] => Link URL ) [59] => Array ( [id] => stumbleupon-circle [icon] => fa-stumbleupon-circle [enabled] => [url] => [color] => #eb4924 [background] => [order] => 59 [name] => Stumble Upon circle [label] => Link URL ) [60] => Array ( [id] => tencent-weibo [icon] => fa-tencent-weibo [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 60 [name] => Tencent Weibo [label] => Link URL ) [61] => Array ( [id] => trello [icon] => fa-trello [enabled] => [url] => [color] => #256a92 [background] => [order] => 61 [name] => Trello [label] => Link URL ) [62] => Array ( [id] => twitter [icon] => fa-twitter [enabled] => [url] => # [color] => [background] => [order] => 62 [name] => Twitter [label] => Link URL ) [63] => Array ( [id] => instagram [icon] => fa-instagram [enabled] => 1 [url] => https://www.instagram.com/baghery___/ [color] => rgb(0, 0, 0) [background] => [order] => 63 [name] => Instagram [label] => Link URL ) [64] => Array ( [id] => youtube-play [icon] => fa-youtube-play [enabled] => [url] => [color] => rgb(243, 243, 243) [background] => [order] => 64 [name] => YouTube play [label] => Link URL ) [65] => Array ( [id] => dribbble [icon] => fa-dribbble [enabled] => [url] => # [color] => [background] => [order] => 65 [name] => Dribbble [label] => Link URL ) [66] => Array ( [id] => twitter-square [icon] => fa-twitter-square [enabled] => [url] => # [color] => #55acee [background] => [order] => 66 [name] => Twitter square [label] => Link URL ) [67] => Array ( [id] => vimeo-square [icon] => fa-vimeo-square [enabled] => [url] => [color] => #1ab7ea [background] => [order] => 67 [name] => Vimeo square [label] => Link URL ) [68] => Array ( [id] => vine [icon] => fa-vine [enabled] => [url] => [color] => #00b488 [background] => [order] => 68 [name] => Vine [label] => Link URL ) [69] => Array ( [id] => vk [icon] => fa-vk [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 69 [name] => VK [label] => Link URL ) [70] => Array ( [id] => weibo [icon] => fa-weibo [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 70 [name] => Weibo [label] => Link URL ) [71] => Array ( [id] => weixin [icon] => fa-weixin [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 71 [name] => Weixin [label] => Link URL ) [72] => Array ( [id] => tumblr-square [icon] => fa-tumblr-square [enabled] => [url] => [color] => #35465c [background] => [order] => 72 [name] => Tumblr square [label] => Link URL ) [73] => Array ( [id] => windows [icon] => fa-windows [enabled] => [url] => [color] => #00bcf2 [background] => [order] => 73 [name] => Windows [label] => Link URL ) [74] => Array ( [id] => wordpress [icon] => fa-wordpress [enabled] => [url] => [color] => #21759b [background] => [order] => 74 [name] => WordPress [label] => Link URL ) [75] => Array ( [id] => xing [icon] => fa-xing [enabled] => [url] => [color] => #026466 [background] => [order] => 75 [name] => Xing [label] => Link URL ) [76] => Array ( [id] => xing-square [icon] => fa-xing-square [enabled] => [url] => [color] => #026466 [background] => [order] => 76 [name] => Xing square [label] => Link URL ) [77] => Array ( [id] => yahoo [icon] => fa-yahoo [enabled] => [url] => [color] => #400191 [background] => [order] => 77 [name] => Yahoo [label] => Link URL ) [78] => Array ( [id] => yelp [icon] => fa-yelp [enabled] => [url] => [color] => #C93C27 [background] => [order] => 78 [name] => Yelp [label] => Link URL ) [79] => Array ( [id] => youtube [icon] => fa-youtube [enabled] => [url] => [color] => #e52d27 [background] => [order] => 79 [name] => YouTube [label] => Link URL ) [80] => Array ( [id] => youtube-square [icon] => fa-youtube-square [enabled] => [url] => [color] => #e52d27 [background] => [order] => 80 [name] => YouTube square [label] => Link URL ) [81] => Array ( [id] => tumblr [icon] => fa-tumblr [enabled] => [url] => [color] => #000000 [background] => [order] => 81 [name] => Tumblr [label] => Link URL ) )
ما را دنبال کنید
شروع به عضویت کنید


  بازاریابی

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.

  استراتژی

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.

  طراح UX

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.

  توسعه دهنده

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.

  سئو

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.

  شبکه های اجتماعی

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است.

  ارائه استراتژی برتر و
  خدمات تولید برای شرکتها